Klik på øverste række billeder.

Artisten, kunstneren og Symposionisten.

Af Lea Grav Thomsen
Søren Cip Nielsen er en kunstner, der er vokset frem af et liv, hvor hver livsfase har mejslet sit spor ind i hans udtryk, fra det intense, provokende og humoristiske udtryk, som kan ses i maskearbejdet, til det eksperimenterende og fritænkende udtryk, som ses i de hele, ofte nøgne, menneskelige figurer i træ - eller eksistenser, som hver i sær har deres egen fortælling ud fra hver deres fremtoning. Legen med det upolerede, det spontane i opstillingen leder tanken frem mod en tilfældighed, et livsvilkår, eller et øjebliksbillede, der går bag om forhænget og får os til at tænke med skulpturen.

http://www.leaunika.dk/

Se desuden mine andre hjemmesider: www.ice-for-kids.dk og www.ice-team.dk Det er desuden muligt at se hæftet fra symposiet: En udfordring her.